ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ, ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙВ.

Автор: админ от 3-05-2017, 12:03

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ, ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙВ.

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн прокурорын газраас Дархан, Сэлэнгийн Цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ний Сүхбаатар салбарын ажилтнуудад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиудаар яриа хийж гарын авлага тараав.

Цаашид ялангуяа аюулгүй ажиллагааны журам, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар дахин сургалт зохион байгуулахаар тогтов.

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог