Хилийн цэргийн 0243 дугаар анги

Автор: админ от 24-03-2017, 12:21

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газраас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Хилийн цэргийн 0243 дугаар ангийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад "Эрх бүхий албан тушаалтнаас хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудал” сэдвээр хяналтын прокурор Л.Энхтайван, Шинээр батлагдан гарсан хуулийг олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлын хүрээнд " Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”–ийн талаар хяналтын прокурор Д.Нямдэлэг нар тус тус сургалт явууллаа.

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог