Хилийн цэргийн 0243 дугаар анги

Нийтэлсэн: админ  /  2017.03.24 өдөр
Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газраас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Хилийн цэргийн 0243 дугаар ангийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад "Эрх бүхий албан тушаалтнаас хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудал” сэдвээр хяналтын прокурор Л.Энхтайван, Шинээр батлагдан гарсан хуулийг

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог