СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Нийтэлсэн: админ  /  2017.02.22 өдөр
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ      Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажил хариуцсан прокуроруудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнөөр зохион байгуулсан шинээр батлагдсан Эрүүгийн хуулийн үзэл баримтлал, танилцуулга, өмнөх хуулиас ялгах зарчмын өөрчлөлтүүд, түүнчлэн прокурор төрийн эрх ашиг зөрчигдсөн

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог