Парламентат ёс

Нийтэлсэн: админ  /  2016.07.18 өдөр
Парламентат ёс   ".....Улсын Их Хурал бол төр биш, харин түүний чиг үүргийг эрхэлдэг буюу ард түмний өмнөөс хууль тогтоох ажил хийдэг төлөөлөх байгууллага юм. Хууль тогтоох эрх мэдэл гэж зөвхөн хууль батлахыг хэлдэггүй аж. Харин номын хэллэгээр бол хууль батлах, гаргах, хянаж дүгнээд

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог