ХҮНИЙ АМЬ БИЕ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШАЛТГААН НӨХЦӨЛ БОЛОН ШҮҮХЭЭС ОНОГДУУЛЖ БУЙ ЯЛЫН БОДЛОГЫГ СУДАЛЖЭЭ

Нийтэлсэн: админ  /  2016.02.26 өдөр
Аймгийн прокурорын газраас "Хүний амь бие, эрүүд мэндийн эсрэг гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл болон шүүхээс оногдуулж буй ялын бодлогыг 2015 оны байдлаар судлав.

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог