Нийгмийн даатгалын байцаагч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: админ  /  2016.02.21 өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Прокурорын газраас 2016 оны 02 дугаар сарын 17 ны өдөр тус аймаг дахь Нийгмийн даатгалын хэлтэст "Ашиг сонирхол-авилга” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Улсын Ерөнхий Прокурорын мэдээлэл

Зургийн цомог